____________________________________________________________________

NORSKKURS VED BEDRIFT:

VI SKREDDERSYR BEDRIFTSLØSNINGER

TA KONTAKT PÅ

+47 4585 9288

ELLER

KLIKK HER

FOR Å FÅ MER DETALJERT INFORMASJON!

____________________________________________________________________

Course certificate: You will get certificate after you finish the course with at least 75% attendence.
Course fee: One is obliged to pay full course fee once he/she has enrolled in the class regardless of full attendance.
Course days: The course days which will be set by the teacher will be the days of attendance, flexibility on moving the days can be used 1-2 times by the students, but if that occurs more than that the course can be cancelled with no certificate, and the students will be obliged to pay for the hours they have attended.

All our levels are based on the CEFR standard.

For å søke om permanent oppholdstillatelse må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå A2, eller ha bestått Bergenstesten,
eller tidligere ha bestått Språkprøve 2 eller 3.
– Sjekk om du også trenger å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk.
For å søke om statsborgerskap må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå A2, eller ha bestått Bergenstesten,
eller tidligere ha bestått Språkprøve 2 eller 3.
– ha bestått prøve i  samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven,
eller fylle vilkårene for å få unntak fra dette kravet.
For å studere på norsk ved høgskoler og universitet i Norge må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå B2 eller ha bestått Bergenstesten.