Innhold i norskprøven

Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve som kan tas uavhengig av hverandre. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Delprøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver.

Norskprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2.

Alle kandidater melder seg opp til samme delprøve i leseforståelse og i lytteforståelse, uavhengig av nivå. Prøvene er adaptive slik at oppgavene i prøven tilpasser seg det språklige nivået kandidaten er på. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver vil kandidaten få. Prøven blir også lengre.

Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder kandidaten seg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2.

Skriftlig

Den skriftlige prøven består av tre delprøver og varer i 3,5–4,5 timer fordelt på:

 • Delprøve i lytteforståelse: 25–50 minutter
 • Delprøve i leseforståelse: 75 minutter
 • Delprøve i skriftlig framstilling: 90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2*

*Ny tid på B1-B2 prøven er 120 minutter.

Prøvestedene kan bestemme rekkefølgen på prøven.

Den muntlige prøven varer i 20–25 minutter.

Muntlig

Delprøven i muntlig kommunikasjon tar 20–25 minutter og gjennomføres med en eksaminator og en sensor til stede. To kandidater som er oppmeldt til prøve på samme nivå, det vil si nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2, tar prøven sammen. Prøven på nivå A1–A2 inneholder fire oppgaver, og prøvene på nivå A2–B1 og nivå B1–B2 inneholder tre oppgaver. En eksaminator leder kandidatene gjennom den muntlige prøven, og en sensor er ansvarlig for å vurdere kandidatenes prestasjoner. Oppgaveteksten er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Norskprøve 2 og 3

Norskprøve 2 og Norskprøve 3 ble arrangert for siste gang i februar 2014, og er erstattet av den nye norskprøven. Norskprøve 2 tilsvarer nivå A2 i den nye norskprøven. Norskprøve 3 tilsvarer nivå B1 i den nye norskprøven.

Hva måler norskprøven?

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2.

Delprøve i lytteforståelse

Lytteprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2. En kort forprøve leder kandidatene til rett nivå, basert på antall riktige svar på forprøven.

På nivå A1–A2 måles kandidatenes evne til:

 • å forstå enkeltord og noen detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon

På nivå A2–B1 måles kandidatenes evne til:

 • å forstå detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon
 • å forstå sammenheng i tekster

På nivå B1–B2 måles kandidatenes evne til:

 • å forstå detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon
 • å forstå sammenheng i tekster
 • å oppfatte holdninger

Delprøve i leseforståelse

Leseprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2. En kort forprøve leder kandidatene til rett nivå, basert på antall riktige svar på forprøven.

På nivå A1–A2 måles kandidatenes evne til:

 • å finne informasjon
 • å forstå enkeltord og noen detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon
 • å forstå betydningen av ord i en kontekst

På nivå A2–B1 måles kandidatenes evne til:

 • å finne informasjon
 • å forstå detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon
 • å forstå betydningen av ord i en kontekst
 • å forstå sammenheng i tekster

På nivå B1–B2 måles kandidatenes evne til:

 • å finne informasjon
 • å forstå detaljer
 • å forstå hovedpunkt
 • å koble informasjon
 • å forstå betydningen av ord i en kontekst
 • å forstå sammenheng i tekster
 • å lese mellom linjene

Delprøve i skriftlig framstilling

Delprøven i skriftlig framstilling måler på nivå A1, A2, B1 og B2. Kandidaten må enten melde seg opp til prøven på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurderingsskjemaet og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve. Skriveprøven måler skriftlige kommunikative ferdigheter, og kandidatens besvarelse vurderes både etter formidlingskriterier – hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll. Vurderingsskjemaene er utviklet på bakgrunn av Det felles europeiske rammeverket for språk.

Prøve i muntlig kommunikasjon

Prøven i muntlig kommunikasjon måler på nivå A1,
A2, B1 og B2. Kandidaten må enten melde seg opp til prøven på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve. Den muntlige prøven måler muntlige kommunikative ferdigheter, og kandidatens besvarelse vurderes både etter formidlingskriterier – hvordan de ulike oppgavene løses og språklige kriterier – både bredde og grad av kontroll. Vurderingsskjemaene er utviklet på bakgrunn av Det felles europeiske rammeverket for språk.

Åpne/Lukk

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Læreren bør gjennomgå eksempeloppgavene med deltakerne. Målet er at deltakerne skal kjenne de ulike oppgavetypene godt før de tar prøven, slik at det er språkferdighetene deres som måles i prøven, og ikke de digitale ferdighetene.

Eksempeloppgavene er for nivå A1–A2, A2–B1 og B1–B2.

Før lærerne går igjennom eksempeloppgavne med deltakerne, er det viktig at prøvestedet har gjennomgått sjekkliste for it-ansvarlige.

Eksempeloppgaver lytte, lese og skriftlig framstilling

Eksempeloppgaver muntlig kommunikasjon – bokmål (pdf)
Nynorsk versjon (pdf)

Eksempeloppgaver prøve for tegnspråksbrukere

Se også eksempelsvar:

Eksempelsvar – bokmål skriflig (pdf)

Eksempelsvar – nynorsk skriftlig (pdf)

RETNINGSLINJER OG VEILEDNING

Åpne/Lukk

Prøvereglement

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre norskprøven. I prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal gjennomføre prøven. Som vedlegg i reglementet finner du også en veiledning til gjennomføring av delprøven i muntlig kommunikasjon.

Reglement for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven (pdf)

Nytt reglement trer i kraft 23. september 2019:

Reglement for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven (pdf)

Følgende vedlegg trer i kraft 23. september 2019:

Vedlegg 1 – Sjekkliste for prøveansvarlig

Vedlegg 2 – Mal for instruks til vakter

Vedlegg 3 – Informasjon til kandidatene om gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Vedlegg 4 – Veiledning til gjennomføring av prøven i muntlig norsk

Vedlegg 5 – Informasjon til kandidater på prøvedagen

Oppmelding

Åpne/Lukk

Oppmelding av deltakere

Prøvestedene melder selv opp deltakere som har rett til gratis prøve i PAD. Prøvestedene oppfordres til å melde opp sine kandidater senest to uker før prøveperioden begynner. Innkallingsbrevet skal sendes senest to uker før prøvedatoen.

Du kan melde opp kandidater til både skriftlig og muntlig prøve i samme prøveperiode, eller til bare én av prøvene. Kandidater kan meldes opp til alle fire delprøver hver for seg, selv om kandidatene ikke har tatt prøven før. Kandidater kan ikke meldes opp til samme delprøve flere ganger i samme prøveperiode.

Se informasjon om oppmelding til riktig nivå på prøven i punkt 4.4 i reglement for gjennomføring av norskprøven.

Kandidater som skal ta prøven på tegnspråk må meldes opp til tilrettelegging@kompetansenorge.no i samme perioden som oppmeldingen for privatister. Det samme gjelder kandidater som har så store syns- eller hørselshemminger at de trenger tilrettelagt prøve.

Åpne/Lukk

Oppmelding for privatister

Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg opp selv og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Dette gjelder også personer som har tatt prøven før, men som ønsker å ta én eller flere delprøver på nytt.

Oppmelding til norskprøven foregår via en lenke på norskprøven.no.

Viktige datoer for norskprøver 2019 og 2020

2019
NORSKPRØVE HØST 2019 DATOER
Påmelding norskprøve høst mandag 26. august til og med fredag 30. august
Prøveperiode mandag 23. september til og med fredag 27. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt  på e-post fra 24. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (for norskprøve høst) til og med 21. november
NORSKPRØVE VINTER 2019 DATOER
Påmelding norskprøve vinter mandag 4. november til og med fredag 8. november
Prøveperiode mandag 2. desember til og med tirsdag 10. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra 9. januar 2020
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med 6. februar 2020
2020
NORSKPRØVE VÅR 2020 DATOER
Påmelding norskprøve vår mandag 20. januar til og med fredag 24. januar
Prøveperiode mandag 9. mars til og med fredag 13. mars
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra tirsdag 31. mars
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vår) til og med mandag 27. april
NORSKPRØVE SOMMER 2020 DATOER
Påmelding norskprøve sommer onsdag 15. april til og med mandag 20. april
Prøveperiode mandag 18. mai til og med fredag 29. mai
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 22. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer) til og med mandag 20. juli
NORSKPRØVE HØST 2020 DATOER
Påmelding norskprøve høst mandag 24. august til og med fredag 28. august
Prøveperiode mandag 21. september til og med fredag 25. september
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 19. oktober
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve høst) til og med mandag 16. november
NORSKPRØVE VINTER 2020 DATOER
Påmelding norskprøve vinter mandag 2. november til og med fredag 6. november
Prøveperiode mandag 30. november til og med fredag 4. desember
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post fra mandag 11. januar 2021
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter) til og med mandag 8. februar 2021

Informasjon til arbeidsgivere

Hvilke krav til norsk stiller du til dine ansatte? Norge har en nasjonal prøve for innvandrere som viser hvor godt en person snakker, forstår, leser og skriver norsk. Les mer om norskkrav i arbeidslivet.

Viktig informasjon

Åpne/Lukk

Oppklaring om ordgrenser og bruk av idiomatiske uttrykk

Overskride antall ord

Sensorene på skriftlig framstilling på norskprøven slutter ikke å lese besvarelsen hvis den går over ordgrensene vi har oppgitt. Sensorene leser alltid hele teksten før de gjør en vurdering – på alle oppgaver og på alle nivå på norskprøven, og kandidatene blir ikke straffet for å skrive flere ord enn det som er oppgitt. Antallet ord som er oppgitt i oppgaveteksten, er kun ment som en veiledning for kandidaten. I instruksene til oppgavene i den forestående prøveperioden har vi satt inn «cirka» i oppgitt antall ord, for eksempel «ca. 250–350 ord», så dette skal bli tydeligere.

Bruk av idiomatiske uttrykk

Mange kandidater på B1–B2-prøven bruker idiomatiske uttrykk de ikke behersker i besvarelser, og det virker som om mange kandidater tror at det er viktig å ha med idiomatiske uttrykk for å kunne få B2 som resultat. Sensorene legger ikke vekt på forekomsten av slike uttrykk når de vurderer tekstene. Det å benytte seg av idiomatiske uttrykk man ikke behersker, kan i en del tilfeller virke negativt inn på vurderingen på lik linje med andre vokabularfeil.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *