VI SKREDDERSYR BEDRIFTSLØSNINGER:

På kurset øves det mye på å lage autentiske dialoger med kunder og kolleger. Deltakerne lærer for eksempel å fylle ut avviksskjemaer, sykemeldinger og å lese skilter og annen HMS-informasjon spesielt for deres arbeidsplass.

Kan dette eller noe liknende være aktuelt for din bedrift?

Småprat på jobb er viktig

Flere opplever det å småprate med arbeids-kollegaer som vanskelig, for eksempel i lunsjpauser og andre sosiale situasjoner. En undersøkelse fra 2013 (Sandwall) peker på et uutnyttet potensial for språkopplæring på arbeidsplassen, og at i tilfeller uten god oppfølging vil de ansatte ha større språklig utbytte av ordinær språkundervisning i et klasserom.

Å lære et nytt språk er et stort prosjekt som ikke kan læres bare på arbeidsplassen eller på et språkkurs, men ved å kombinere disse arenaene vil læringen gå raskere. Har man en sosial arena å praktisere språket på vil læringen gå enda fortere.

Øvelse gjør mester!

Les de dokumenterte resultatene om hvordan et norskkurs øker både trivselen og lønnsomheten i din bedrift.

Et norskkurs kan bidra til økt lønnsomhet i din bedrift

Disse arbeidsinnvandrerne har fått en bedre arbeidshverdag etter at de har fått et norskkurs av arbeidsgiveren sin. Kurset foregår på arbeidsgivers møterom. For deltakerne er noe av det viktigste at de kan snakke norsk med sjefen sin, at de kan forstå den skriftlige og muntlige informasjonen på byggeplassen, og at de kan delta i lunsjpraten.

Dokumenterte effekter for bedrifter og ansatte

Virksomhetene som deltok i Vox og BNLs samarbeidsprosjekt trakk fram:

 • Nye produksjonsløsninger og mindre svinn
 • Nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder
 • Nye arbeidsledere og ressurspersoner
 • Konkurransefortrinn mht. anbud
 • Økt bruk av skriftlige kontrakter
 • Økt bruk av kvalitetssikringssystemer og bedre administrering
 • Økt bevissthet rundt HMS og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Bedre integrering og økt forståelse blant minoritetsspråklige (Hansen og Fossan-Waage, 2012),

Bedre kommunikasjon og samarbeid

 • 60 prosent av virksomhetene i undersøkelsen mente kurset hadde ført til bedre kommunikasjon og samarbeid.
 • 55 prosent mente det hadde ført til bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver.
 • I noen av virksomhetene var redusert sykefravær en konsekvens av opplæringen.
 • Bedre selvtillit, også beskrevet som det «å tørre», og økt mestringsfølelse blir omtalt som kanskje de viktigste effektene for deltakerne.Den økte selvtilliten ble også sett av arbeidsgiverne deres. 64 prosent av dem mente at halvparten eller flere av deltakerne hadde fått bedre selvtillit (Proba samfunnsanalyse, 2012).

Ta kontakt med oss, så tar vi et uforpliktende møte i din bedrift.

Ring: +47 4585 9288

ELLER

Kontakt oss her:

Noen av bedriftene vi har levert språkkurs til: