Useful information:

Here you will find overview over useful links for living in Norway and a small description about what you will find in these websites:

Transport and services

 • www.177.no – Reiseinformasjon i Norge
 • www.ruter.no – Informasjon om tog / t-baner / busser i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold, Telemark og Østfold.
 • www.nsb.no – Trafikkinformasjon, rutetider og billetter.
 • www.nor-way.no – Trafikkinformasjon, rutetider og billetter.
 • www.timekspressen.no – Trafikkinformasjon, rutetider og billetter.
 • www.norwegian.no – Informasjon om flyreiser, billettpriser og bestilling.
 • www.sas.no – Informasjon om flyreiser, billettpriser og bestilling.
 • www.wideroe.no – Informasjon om flyreiser, billettpriser og bestilling.
 • www.telepriser.no – Oversikt over telefon- / internettilbydere og forbrukerinformasjon.
 • www.bredbandsporten.no – Informasjon om bredbånd (internett).
 • www.nettvett.no – Råd og veiledning for trygg bruk av internett.
 • www.posten.no – Posttjenester, åpningstider for postkontor, sporing av pakker og brev.
 • www.norway.no – Oversikt over offentlige tjenester i Norge.
 • www.minside.no – Online one-stop offentlig servicesenter.

Resourceful information

Schools and universities

Tourist information

Freetime activities

Health

Job

 • www.arbeidstilsynet.no – arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, midlertidige permitteringer, oppsigelser, avskjed uten forvarsel, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og ulykker på arbeidsplassen.
 • www.nav.no – egenmeldt sykefravær, legeattest, sykepenger, arbeidsrelaterte skader, nedsatt evne til å arbeide, uførestønad, jobbsøking, dagpenger, og alderspensjon.
 • www.taxnorway.no – Skattesystemet, skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør og plikt til å betale skatt i Norge.
 • www.fellesforbundet.no – Fagorganisasjoner og fagforeninger.
 • www.spor-oss.no – Starte egen bedrift.

 

Learn Norwegian Grammar (Lær Norsk Grammatikk):

About page – Verb Wordlist (Verb Ordliste – Infinitiv form):

About page – Noun Wordlist (Substantiv Ordliste – Entall ubestemt form)