For å søke om permanent oppholdstillatelse må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå A2, eller ha bestått Bergenstesten,
eller tidligere ha bestått Språkprøve 2 eller 3.
– Sjekk om du også trenger å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk.
For å søke om statsborgerskap må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå A2, eller ha bestått Bergenstesten,
eller tidligere ha bestått Språkprøve 2 eller 3.
– ha bestått prøve i  samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven,
eller fylle vilkårene for å få unntak fra dette kravet.
For å studere på norsk ved høgskoler og universitet i Norge må du:
– ha bestått norskprøve muntlig og skriftlig på minimum nivå B2 eller ha bestått Bergenstest.

 

Useful information:

Here you will find overview over useful links and a small description about what you will find in these websites:

Transport and services

Resourceful information

Schools and universities

Tourist information

Freetime activities

Health

Job

  • www.arbeidstilsynet.no – arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, midlertidige permitteringer, oppsigelser, avskjed uten forvarsel, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og ulykker på arbeidsplassen.
  • www.nav.no – egenmeldt sykefravær, legeattest, sykepenger, arbeidsrelaterte skader, nedsatt evne til å arbeide, uførestønad, jobbsøking, dagpenger, og alderspensjon.
  • www.taxnorway.no – Skattesystemet, skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør og plikt til å betale skatt i Norge.
  • www.fellesforbundet.no – Fagorganisasjoner og fagforeninger.
  • www.spor-oss.no – Starte egen bedrift.