Våre engelskkurs er strukturerte og profesjonelle men samtidig veldig forståelige. Vi følger CEFR standarden på våre kurs og bruker kun pensumbøker som er basert på dette rammeverket.

I dagens samfunn er det utrolig viktig å kunne beherske engelsk i både sosiale og profesjonelle sammenhenger. Selv om man har lært og hatt engelsk opp gjennom hele grunnskolen og videregående, kan noen føle det litt vanskelig å uttrykke seg på språket. Kanskje har du brukt engelsk i diverse sammenhenger og føler at du klarer deg men det stopper der, da vil vi på det sterkeste anbefale å ta vår engelskkurs. På kurset vil du oppfriske grammatikken, uttalelsen og vokabulæret gjennom å ha konversasjoner, gjøre oppgaver og lytte til læreren. Alt dette vil føre til at du vil føle deg tryggere og mer selvsikker på engelsken.

Vi har hatt både voksne og barn på våre engelskkurs og vi har hjulpet alle med å bli mer selvsikre og trygge på det engelske språket. Vi tilbyr også engelsk til bedrifter som jobber tvers av landegrenser, da engelsken er en viktig del av å beholde gode relasjoner til sine kunder og partnere så vel som internt i bedriften.

Det som har vært felles for alle tidligere studenter er at engelsken ikke har vært deres morsmål, og det alle har uttrykt et sterkt ønske om å oppnå er å bli mer selvsikre og trygge på situasjoner som de tidligere har vært ukomfortable i.

Alle vet og kan noe engelsk, noe som er en fordel, da vi ikke trenger å starte med alfabetet på bånn. Hva du definerer som “flink” vil ikke nødvendigvis bety “flink” for andre, men det er heller basert på dine mål for språkopplæringen. Dette er grunnen til at vi har forskjellige kursnivået som man kan velge mellom, og er du usikker, så ikke nøl med å kontakte oss for å ta en plasseringstest.

VÅRE ENGELSKKURS

ENGELSK NYBEGYNNER/VIDEREKOMMEN KURS – NIVÅ A1-A2 (CEFR)

Engelskkurs nivå A1-A2 pensumbok face2face textbook

Bøker: Face2Face elementary student book and work book

Dette nivået inneholder 12 kapitler og er delt opp i 3 kurs og på hvert kurs går du opp en nivå:
Kurs 1:  Kapittel 1 – 4
Kurs 2: Kapittel 5 – 8
Kurs 3: Kapittel 9 – 12

Dette lærer du:

 • Grunnleggende grammatikk og uttale
 • Ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
 • Ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
 • Stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
 • Skrive enkle tekster
 • Lese enkle og viderekomne engelsk tekster som menyer, annonser, nyhetsartikler osv.

Hvem er kurset for

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv.

Antall dager per kurs: 8 kurs dager
Kursvarighet: 4 uker
Antall timer per kursdag: 3t (akademiske)
Pris per kurs: 3 990,-

ENGELSK LITT ØVET – NIVÅ A2-B1 (CEFR)

Engelskkurs nivå A2-B1 viderekommen face2face textbook  

Bøker: Face2Face Pre-Intermediate student book and work book

Dette nivået inneholder 12 kapitler og er delt opp i 3 kurs og man går opp ett nivå på hvert kurs:
Kurs 1:  Kapittel 1 – 4
Kurs 2: Kapittel 5 – 8
Kurs 3: Kapittel 9 – 12

Dette lærer du:

 • Setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • Ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • Å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • Å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • Lese og skrive enkle tekster om kjente emner

Hvem passer det for

Engelskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1-A2, det vil si deg som

 • Behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • Kan presentere deg selv og andre
 • Kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • Behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest – kontakt oss.

Antall dager per kurs: 8 kurs dager
Kursvarighet: 4 uker
Antall timer per kursdag: 3t (Akademiske)
Pris per kurs: 4 290,-

ENGELSKKURS FOR BARN OG UNGE

På engelskkurset for barn og unge vil barnet ditt lære følgende:

• Tall (1 – 100)
• Farger 
• Adjektiver (f.eks. big, small, tall, happy, sad, tired)
• Om kroppen
• Om leker
• Klær
• Dyr (F.eks. pets, farm animals, wild animals)
• Mat

Hvis barnet ditt ønsker et høyere nivå, så anbefaler vi å velge våre standard engelskkurs på nivå A1-A2.

Antall timer per kursdag: 3t (Akademiske)
Pris per time: 299,-

REGISTER NOW