It is important for people to feel self-assured in social situations, especially when they must use a language other than their native one. 
So even if you have English from primary school and perhaps have also used the language at work a few years, it will be worth your while to sign up for an English course. You’ll improve both your knowledge and your confidence in all your everyday encounters where the language is needed.

We have helped hundreds of adults and a great number of children to become more confident using English. We have also helped numerous companies strengthen their employees’ language skills and establish better communication across borders and departments.

Common for all our former students is that English has not been their mother tongue, and that all of them have expressed a sincere desire to become more confident in situations where they previously haven’t felt up to par.

BUT IT TAKES FOREVER TO BE GOOD!

Actually, everyone knows something, which means that we won’t need to start from scratch. Besides, what’s “good” for some people would be different for others.
“Good” for you depends entirely on what you need and what your main goals are. That’s why we have several types of courses; to make sure that you can choose a course that allows you to reach your goal in the best possible way as quickly as you’d like.

OUR COURSES

NYBEGYNNER – NIVÅ A1-A2

  

Bøker: Face2Face elementary student book and work book

Dette nivået inneholder 12 kapitler og er delt opp i 3 kurs:
Kurs 1:  Kapittel 1 – 4
Kurs 2: Kapittel 5 – 8
Kurs 3: Kapittel 9 – 12

Dette lærer du:
 • grunnleggende grammatikk og uttale
 • ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
 • ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
 • stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
 • skrive enkle tekster
 • lese enkle tekster som menyer, annonser etc.
Hvem er kurset for

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett osv.

Antall dager per kurs: 8 kurs dager
Antall timer per kursdag: 3t
Pris per kurs: 4000,-

LITT ØVET – NIVÅ A2-B1

Bilderesultat for face2face pre-intermediate books  Bilderesultat for face2face pre-intermediate books

Bøker: Face2Face Pre-Intermediate student book and work book

Dette nivået inneholder 12 kapitler og er delt opp i 3 kurs:
Kurs 1:  Kapittel 1 – 4
Kurs 2: Kapittel 5 – 8
Kurs 3: Kapittel 9 – 12

Dette lærer du
 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner
Hvem passer det for

Engelskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si deg som

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest – kontakt oss.

Antall dager per kurs: 8 kurs dager
Antall timer per kursdag: 3t
Pris per kurs: 4290,-

ENGLISH FOR CHILDREN

Your child will learn following things on this basic beginners course for children:

• numbers (1–10; 10–20; 20–100)
• colours
• adjectives (e.g. big, small, tall, happy, sad, tired)
• the body
• toys
• clothes
• animals (e.g. pets, farm animals, wild animals)
• food

For more advanced english course, please see the A1, A2 courses.

Antall timer per kursdag: 2t
Pris per time: 299,-

Private lessons 1:1
Fixed hour rate: 299,-

REGISTER NOW