B2-1

Intensiv B2-1 er det første av tre kurs vi tilbyr på avansert nivå i norsk som tilbys av SpråkAkademiet. Kurset er beregnet for de som suksessfullt har gjennomført sitt arbeid med «Stein på Stein» eller en tilsvarende bok, har en praktisk kunnskap i norsk grammatikk og som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper.

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 1 til 5 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.

Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne snakke mer flytende ved bruk av avanserte fraser, verbbøyninger og beskrivelser. De vil kunne bruke mer komplekse setningsstrukturer og et mer sofistikert språk. Transaksjoner og samtaler vil være enklere, og de vil lettere kunne snakke og forstå norsk. De vil begynne å variere ordvalget sitt basert på sitt utvidete ordforråd.

På dette nivået bygger du videre på de kunnskapene du tilegnet deg på de foregående norskkursene og blir i stand til å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

På kurset trener du på:

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

 • This course lasts 8 sessions in 4 weeks.
 • The sessions are held on two weekday mornings or evenings, every week.
 • One lesson hour lasts 50 minutes. A session lasts 3 lesson hours.

Hvem er det for:

Norskkurs på høyere mellomnivå B2 passer for deg som kan en del norsk fra før – tilsvarende B1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Pris: 4490,-

B2-2

Dette kurset fortsetter fra vårt intensiv B2-2-kurs og dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Kurset er ment for studenter som har en avansert kunnskap i norsk eller som har fullført Norsk B2-1 på SpråkAkademiet og som ønsker å studere videre.

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse av norsk historie, kultur og uttrykk. De vil begynne å bruke mer komplekse verbformer og beskrivelser i sine dagligdagse samtaler. De vil fortsette å utvide ordforrådet, og være i stand til å lettere kunne forstå skriftlig og muntlig språk brukt i media. Måten deltakerne uttrykker seg vil utvikles til et mer sofistikert nivå.

På kurset trener du på:

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

 • This course lasts 8 sessions in 4 weeks.
 • The sessions are held on two weekday mornings or evenings, every week.
 • One lesson hour lasts 50 minutes. A session lasts 3 lesson hours.

Hvem er det for:

Norskkurs på høyere mellomnivå B2 passer for deg som kan en del norsk fra før – tilsvarende B1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Pris: 4490,-

B2-3

Dette kurset fortsetter fra intensiv B2-3 og dekker den siste delen av boken “Her på Berget“, kapitlene 10-13. Kurset er beregnet for de som har en avansert kunnskap i det norske språket og som arbeider mot å snakke norsk flytende.

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 10 til 13 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset vil fullføre nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til å lese og skrive mer komplekse tekster som dreier seg om både konkrete og abstrakte emner. De vil føle seg komfortable med å føre spontane samtaler med andre, og de vil ha et bredere ordforråd å bruke i hverdagslige situasjoner så vel som i diskusjoner om aktuelle hendelser, det norske samfunnet og sosiale og politiske problemstillinger.

På kurset trener du på:

 • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du lærer også mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

 • This course lasts 8 sessions in 4 weeks.
 • The sessions are held on two weekday mornings or evenings, every week.
 • One lesson hour lasts 50 minutes. A session lasts 3 lesson hours.

Hvem er det for:

Norskkurs på høyere mellomnivå B2 passer for deg som kan en del norsk fra før – tilsvarende B1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Pris: 4490,-

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

SIGN UP NOW

 

The next step:
Etter norskkurs B2 høyere mellomnivå  bør du være i stand til å ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten), se Norsk språktest sine sider.