Norskprøven

Innhold i norskprøven Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve som kan tas uavhengig av hverandre. Den skriftlige prøven består av delprøver i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Delprøven i muntlig kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgaver. Norskprøven måler på nivå A1, A2, B1 og B2. Alle kandidater melder seg opp til samme […]

Read more
Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten)

Test i norsk – høyere nivå Everybody have heard about the famous norwegian language test in Norway, the dooropening exam called “BERGENSTESTEN”. If you are planning to take it or just are curious, or just need some more information and clarity, then you are at the right place. Bergenstesten is actually called “Test i norsk […]

Read more